čtvrťáci - Vybíralka - 4. A 2018/2019

Vybíralova 964
Praha 9
19800

kcikhardtova@atlas.cz

8. 10. - 12. 10.

ČJ

Učebnice do str. 41 (vlastní jména, abeceda, psaní slov cizího původu)

M

Učebnice do str. 30 (Čísla do 10 000), geometrie: přímka, polopřímka, úsečka

Učebnice do str. 14 (Rostliny), v pondělí 15. 10. prověrka ( uč. 11 - 14)

VL

Učebnice do str. 20 (Orientace v krajině)

 

MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA

Z nabídky knížek si děti vyberou 5 titulů, které po přečtení zpracují obvyklým způsobem do čtenářského deníku (jako ve 3. ročníku).

SEZNAM DOPORUČENÉ ČETBY.docx (12477) 


POMŮCKY DO 4. TŘÍDY:

www.zsvybiralova.cz/files/4-pomucky18-19.pdf