čtvrťáci - Vybíralka - 4. A 2018/2019

Vybíralova 964
Praha 9
19800

kcikhardtova@atlas.cz

3. 12. - 7. 12.

ČJ

Učebnice do str. 76 ( slovní druhy)

Čtenářský deník odevzdat do 21. 12. 2018

M

Učebnice do str. 47 (Čísla větší než 10 000), geometrie: rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník (uč. 120)

Učebnice do str. 33, v pondělí 10. 12. prověrka (uč. 24 - 33)

VL

Učebnice do str. 34, ve čtvrtek 13. 12. prověrka (uč. 31 - 34)

 

MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA

Z nabídky knížek si děti vyberou 5 titulů, které po přečtení zpracují obvyklým způsobem do čtenářského deníku (jako ve 3. ročníku).

SEZNAM DOPORUČENÉ ČETBY.docx (12477) 


POMŮCKY DO 4. TŘÍDY:

www.zsvybiralova.cz/files/4-pomucky18-19.pdf