čtvrťáci - Vybíralka - 4. A 2018/2019

Vybíralova 964
Praha 9
19800

kcikhardtova@atlas.cz

27. 5. - 31. 5.

ČJ

Učebnice do str. 180 (Příčestí minulé)

Čtenářský deník s pátou zpracovanou četbou z doporučeného seznamu bude odevzdán do 14. 6. 2019.

M

Učebnice do str. 93 (Zlomky)

Geometrie: uč. 134 (Grafický součet úseček)

Učebnice do str. 70 (Ekosystém louka)

VL

Učebnice do str. 36 (Lucemburkové v Čechách)

Prověrka z vlastivědy v úterý 28. 5. (uč. 28 - 36)

 

MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA

Z nabídky knížek si děti vyberou 5 titulů, které po přečtení zpracují obvyklým způsobem do čtenářského deníku.

SEZNAM DOPORUČENÉ ČETBY.docx (12477)