třeťáci - Vybíralka - 3. A 2017/2018

Vybíralova 964
Praha 9
19800

kcikhardtova@atlas.cz

učivo 16. 4. - 20. 4.

  • ČJ: PS do str. 64/ 2, mluvnické kategorie podstatných jmen ( rod, číslo, pád) a sloves (osoba, číslo, čas) v učebnici od str. 156, slovní druhyIMG_6577.JPG (512186)
  • četba: kapitola Když prší
  • M: PS do str. 18/ 3 (dělení se zbytkem, v učebnici od str. 28)
  • PRV: PS do str. 49, uč. do str. 58, prověrka (uč. 55 - 58)