třeťáci - Vybíralka - 3. A 2017/2018

Vybíralova 964
Praha 9
19800

kcikhardtova@atlas.cz

učivo 16. 10. - 20. 10.

  • ČJ: PS do str. 24/ 9, uč. str. 74 - 77( vyjmenovaná slova po B)
  • četba: kapitoly Když nám skončila škola, Jednotíme řepu a dostaneme koťátka
  • M: PS do str. 16, písemné sčítání a odčítání ( uč. od str. 22), násobilka 9 , geometrie v PS na str. 40 ( uč. 57 - 59)
  • PRV: PS do str. 13, uč. str. 13 - 15